Til hovedinnhold

Tredje runde med kulleksklusjoner fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke ytterligere 10 selskaper fra Statens pensjonsfond utland etter vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

7. mars 2017

Utelukkelsene er gjennomført etter Norges Bank Investment Managements tredje analyserunde av selskaper som kan omfattes av kriteriet. Utelukkelsene omfatter også morselskapenes ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner. Unntaket er grønne obligasjoner, eller datterselskaper med vesentlig aktivitet knyttet til fornybar energi.

I henhold til retningslinjene kan observasjon besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen fremover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig. Norges Bank har med denne begrunnelsen besluttet å sette ytterligere to selskaper til observasjon.

Totalt har Norges Bank så langt utelukket 69 selskaper og satt 13 til observasjon i henhold til det produktbaserte kullkriteriet.

Beslutning om observasjon og utelukkelse ble tatt av hovedstyret på bakgrunn av tilrådinger fra Norges Bank Investment Management. Hovedstyret finner at tilrådingene tilstrekkelig har godtgjort at selskapene kan observeres eller utelukkes fra fondet, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 2 andre ledd.

Les beslutningsgrunnlaget (PDF)

Selskaper utelukket

Navn

Land

CEZ AS

Tsjekkia

Eneva SA

Brasil

Great River Energy

USA

HK Electric Investments & HK Electric Investments

Hong Kong

Huadian Energy Co Ltd

Kina

Korea Electric Power Corp

Sør-Korea

Malakoff Corp Bhd

Malaysia

Otter Tail Corp

USA

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Polen

SDIC Power Holdings Co Ltd

Kina

Selskaper satt til observasjon

Navn

Land

NorthWestern Corp

USA

Portland General Electric Company

USA

Pressekontakt

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 2407 3276 / +47 926 01 756

E-post: press@nbim.no