Strategi for Norges Bank Investment Management 2017-2019

Vår strategi for 2017-2019 bygger på strategien for 2014-2016 og støtter opp under målet om høyest mulig avkastning etter kostnader.

28. februar 2017

Vi søker å utnytte fondets særtrekk som en konkurransefordel. Vi er en stor, internasjonal investor med lang investeringshorisont og begrenset behov for likviditet. Vi har en godt diversifisert portefølje på tvers av aktivaklasser, land og sektorer, og har en systematisk tilnærming til investering. Fondets størrelse gjør at vi kan følge våre investeringsstrategier på en kostnadseffektiv måte. Vi tar sikte på å nå vårt mål med akseptabel risiko, som en ansvarlig investor, gjennom en effektiv organisasjon og med stor åpenhet i forvaltningen.

Strategi for Norges Bank Investment Management 2017-2019