Støtte til forslag om avlønning fra Credit Suisse

Som en del av prosessen med å avgjøre hvordan vi skal stemme ved generalforsamlingen til Credit Suisse, har vi hatt flere møter med styreleder og utvalgte styremedlemmer. Avlønning har vært en viktig del av agendaen.

18. april 2017

Vi har kontinuerlig dialog med ledelsen og styret i Credit Suisse AG. Styret har lyttet til aksjonærenes bekymringer knyttet til forslag om avlønning som skal opp på generalforsamlingen til Credit Suisse. Norges Bank Investment Management støtter styrets beslutning fra 13. april om å endre avlønningen.

Med denne endringen vil vi kunne stemme for forslag knyttet til avlønning på generalforsamlingen den 28. april.