Sterke aksjemarkeder ga god avkastning

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2017 en avkastning på 3,2 prosent, tilsvarende 192 milliarder kroner.

27. oktober 2017

Gå til rapporten for 3. kv. 2017

Aksjeinvesteringene ga i kvartalet en avkastning på 4,3 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,8 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,7 prosent. I tredje kvartal var den samlede avkastningen 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

– Vi har hatt positive resultater i alle aktivaklasser hittil i år, og spesielt avkastningen på våre aksjeinvesteringer har vært svært god. Aksjeavkastningen i kvartalet ble drevet av økonomisk vekst globalt og gode resultater fra selskapene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Fondet har nå hatt seks kvartaler på rad med positiv avkastning.

– Vi må være forberedt på at aksjemarkedene svinger, og kan ikke forvente en slik avkastning hvert kvartal, sier Slyngstad.

I tredje kvartal ble det tatt ut 10 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 250 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 952 milliarder kroner per 30. september 2017, hvorav 65,9 prosent var investert i aksjer, 31,6 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

 

Pressekontakter

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

Epost: press@nbim.no