Samlet avkastning større enn samlet tilførsel

I løpet av kvartalet passerte fondets samlede avkastning siden oppstart den samlede tilførselen til fondet. Samlet avkastning var 3 421 milliarder kroner mot en samlet tilførsel på 3 375 milliarder kroner ved kvartalsslutt.

7. april 2017

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2017 en avkastning på 3,8 prosent, tilsvarende 298 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 5,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,8 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,5 prosent. I første kvartal var den samlede avkastningen 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

– Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene. I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

I første kvartal ble det tatt ut 23 milliarder kroner av fondet. Kronekursen svekket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 82 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 867 milliarder kroner per 31. mars, hvorav 64,6 prosent var investert i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Dette er foreløpige resultater for første kvartal. Fullstendig kvartalsrapport med beretningsdel og regnskap blir publisert på www.nbim.no 28. april 2017.

Les mer

 

Pressekontakter

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 32 76

Aleksander Lee Olsen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 415 79 725/+47 24 07 33 55

Epost: [email protected]