Prisvinnende professorer tildelt forskningsstøtte

Det norske finansinitiativet (NFI) har tildelt støtte til to ulike forskningsprosjekter ved Columbia University og New York University.

26. mai 2017

Akademikere på begge universiteter, deriblant vinneren av Nobelprisen 2003 i økonomi Robert Engle, skal gjøre analyser innen finansøkonomi og klimaendringer. Prosjektene bygger opp om NFIs mål om å styrke det teoretiske grunnlaget for forvaltningen av fondet ved å støtte forskning på spørsmål innenfor finansiell økonomi som er av særlig relevans for fondet.

Finansøkonomiske konsekvenser av klimaendringer

New York University Stern School of Business (NYU Stern) har blitt tildelt et toårig stipend til et forskningsprosjekt om miljørisiko. Robert Engle, NYU Stern Michael Armellino Professor i finans og vinner av Nobelprisen i økonomi 2003, og Johannes Stroebel, NYU Stern Assisterende professor i finans, vil bruke verktøy fra moderne finans og risikostyring for å måle og modellere miljørisiko. De vil ha et særskilt fokus på risiko ved klimaendringer. Målet med forskningsprosjektet er å identifisere hvordan investorer på best mulig måte kan sikre porteføljen mot miljørisiko. Prosjektet vil også inkludere ny forskning om hvordan miljørisiko kan påvirke neddiskonteringsrenten på fremtidige kontantstrømmer.

Som en del av prosjektet skal NYU Stern Volatility Institute organisere en konferanse hvor akademikere og praktikere skal diskutere finansielle tilnærminger til miljørisiko og klimaendringer.

Klimaendringer og kapitalmarkedets funksjonsmåte

Harrison Hong, John R. Eckel Jr. Professor i finansiell økonomi ved Columbia University, har mottatt et treårig stipend for å gjennomføre forskning og arrangere to forskningskonferanser om klimaendringer og kapitalmarkedets funksjonsmåte. Konferansene vil bli organisert av Columbias Program for økonomisk forskning (PER). Professor Hong vil arrangere de to konferansene i samarbeid med José Scheinkman, Charles og Lynn Zhang Professor i økonomi ved Columbia University, og Professor Andrew Karolyi fra Cornell University, Ansvarlig redaktør for Review of Financial Studies.

NFIS forskningsprogram

De to forskningsprosjektene er finansiert av NFIs forskningsprogram, og ble igangsatt tidligere i år. NFIs forskningsprogram har som mål å støtte forskning av høy akademisk standard. Mange av spørsmålene og utfordringene som fondets forvaltning står overfor er i skjæringspunktet mellom finans- og økonomiforskning.