Til hovedinnhold

Nær 4 000 selskapsmøter i 2016

I 2016 avholdt vi 3 790 møter med 1 589 selskaper. Selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold var blant temaene i halvparten av møtene.

7. mars 2017

I dag publiserer vi for tredje gang en bred og helhetlig gjennomgang av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland. God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis er i fondets langsiktige interesse. Standardsetting, eierskapsutøvelse og risikohåndtering er de tre bærebjelkene i vårt arbeid med ansvarlig forvaltning.

Vi er en aktiv eier og utøver vår stemmerett for å sikre fondets interesser. Vi sikter mot å stemme på alle generalforsamlinger. Vi stemte på totalt 11 294 generalforsamlinger i 2016. Kunnskapen til våre forvaltere underbygger våre stemmebeslutninger.

– Vi er en stor, global investor og en minoritetseier i nesten 9 000 selskaper. Innsikt er en forutsetning for ansvarlig forvaltningsvirksomhet. God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis vil bidra til høyere avkastning på lang sikt, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

Vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet kan føre til at vi selger oss ut av selskaper basert på vurderinger av selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige risikofaktorer. I 2016 solgte vi oss ut av 23 selskaper basert på slike vurderinger. Totalt har vi solgt oss ut av 210 selskaper de siste fem årene.

Ansvarlig forvaltning 2016

Pressekontakt

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

E-post: press@nbim.no