Jevn investeringstakt

I 2016 investerte Norges Bank Real Estate Management 19,1 milliarder kroner i unotert eiendom, hovedsakelig i andre halvdel av året.

14. mars 2017

Norges Bank Real Estate Management har i dag publisert utvidet informasjon om Statens pensjonsfond utlands investeringer i unotert eiendom.

Gå til publikasjonen

Kjøpet av eiendommen Vendôme Saint-Honoré i Paris utgjorde 47 prosent av investeringene i 2016. To investeringer i Oxford Street i London utgjorde ytterligere 20 prosent. Ved utgangen av året var fondets investeringer i unotert eiendom likt fordelt mellom Europa og USA.

– Vi fortsetter å investere i eiendommer av høy kvalitet i et begrenset antall byer, sier Karsten Kallevig, leder for Norges Bank Real Estate Management.

Publikasjonen inneholder tidligere publiserte avkastningstall, men gir flere detaljer. Den forklarer vår tilnærming til investeringene, vårt geografiske fokus og våre aktiviteter i ulike sektorer, og gir en en bred oversikt over inntekter og kostnader. Videre redegjør vi for hvordan Norges Bank Real Estate Management jobber med blant annet risikostyring, miljøvennlig forvaltning og verdsettelse av eiendom.

– Vi ønsker å være åpne og transparente ved å gi en omfattende oversikt over fondets investeringer i unotert eiendom, sier Kallevig.

Investeringene i unotert eiendom hadde en markedsverdi på 191 milliarder kroner og utgjorde 2,5 prosent av fondet ved utgangen av 2016.

Pressekontakt

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 2407 3276 / +47 926 01 756
E-post: [email protected]