Harvard-rapport om bærekraftsrapportering

I 2016 startet Norges Bank Investment Management et forskningsprosjekt ledet av professor George Serafeim ved Harvard Business School for å se på eventuelle sammenhenger mellom bærekraftrapportering og selskapsavkastning.

12. mai 2017

Forskningen tar utgangspunkt i fondets egne datasett om selskapsrapportering knyttet til klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter. Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om betydningen av ikke-finansielle data for verdiskapning, samt bidra til fremtidig utvikling av ikke-finansiell rapportering fra selskaper.

Prosjektet har bygget modeller for å avdekke hva som er drivende for selskapenes rapportering, og har deretter sett på forholdet mellom bærekraftsinformasjon og finansielle resultater. Den empiriske analysen fremhever forskjeller mellom rapportering av faktiske resultater og indikatorer som fanger opp rapportering av aktivitet. Forskningsrapporten ble ferdigstilt og publisert av professor Serafeim og Jody Grewal denne måneden.

Vår ambisjon er at denne empiriske analysen kan øke kunnskapen på dette området, og etablere et grunnlag for ytterligere akademisk forskning.

Les hovedfunn og anbefalinger i rapporten