Til hovedinnhold

Fondet utvider partnerskapet med the Crown Estate

Regent Street-partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og The Crown Estate har kjøpt 100 prosent av en leiekontrakt (leasehold interest) for 10 Piccadilly, en kontor- og handelseiendom på 9 166 kvadratmeter sentralt i London.

13. januar 2017

Kjøpet ble gjennomført 13. januar 2017.

Norges Bank Real Estate Management har en andel på 25 prosent i Regent Street-partnerskapet. Partnerskapet eide allerede eiendommen. Selger hadde en 68 år lang leiekontrakt for eiendommen som ikke var utløpt. Regent Street-partnerskapet betalte 129 millioner pund, tilsvarende rundt 1,35 milliarder kroner, for leiekontrakten og vil nå forvalte eiendommen direkte. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Selger var Standard Life Assurance Limited.

Eiendommen er på 9 166kvadratmeter og består av butikklokaler på totalt 3 607 kvadratmeter og kontorlokaler på totalt 5 559 kvadratmeter.

Pressekontakt

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Norges Bank Investment Management

Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61
Epost: press@nbim.no

Bilde: Sutton Young