Til hovedinnhold

Fondet utvider partnerskapet med The Crown Estate

Regent Street-partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og The Crown Estate har utvidet eierskapet til tre eiendommer sentralt i London på rundt 5 000 kvadratmeter med butikk- og kontorlokaler.

16. mai 2017

Kjøpet ble gjennomført 15. mai 2017.

Selger var et partnerskap mellom Aviva Life & Pensions UK Limited og Public Sector Pension Investment Board.

Norges Bank Real Estate Management har 25 prosent eierandel i Regent Street-partnerskapet. Partnerskapet har kjøpt de tre eiendommene 263-269 Oxford Street og 3-5 Swallow Place, 1 Princes Street og 6 Swallow Place, og 2-4 Princes Street.

Regent Street-partnerskapet eide allerede 263-269 Oxford Street og 3-5 Swallow Place, og har nå kjøpt en leiekontrakt (leasehold interest) med 94 år gjenstående løpetid. Eiendommen består av rundt 1 500 kvadratmeter med butikklokaler på Oxford Street og rundt 1 800 kvadratmeter med kontorlokaler.

Regent Street-partnerskapet har kjøpt 100 prosent eierinteresse i 1 Princes Street og 6 Swallow Place, som består av rundt 200 kvadratmeter med butikklokaler og rundt 400 kvadratmeter med kontorlokaler.

Regent Street-partnerskapet har kjøpt selgers eierandel på 33 prosent og eier nå 100 prosent av 2-4 Princes Street. Eiendommen består av rundt 550 kvadratmeter med butikklokaler og rundt 650 kvadratmeter med kontorlokaler.

Regent Street-partnerskapet betalte 120 millioner pund, tilsvarende 1,3 milliarder kroner, for andelene og vil nå forvalte eiendommene direkte. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Pressekontakt

Thomas Sevang
Head of Communications and External Relations
Norges Bank Investment Management
Tel: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61
E-post: press@nbim.no

Bilde: High Level Photography