Fondet utvider Hudson Square-porteføljen

Norges Bank Real Estate Management har kjøpt en 48 prosent eierinteresse i 375 Hudson Street i New York, i partnerskap med Trinity Church Wall Street og Hines.

21. august 2017

Kjøpet ble gjennomført 18. august 2017.

Norges Bank Real Estate Management kjøpte andelen på 48 prosent for 223 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,8 milliarder kroner, fra Trinity Church Wall Street, som verdsetter eiendommen til 865 millioner dollar, tilsvarende 6,9 milliarder kroner. Avtalen har en varighet på 93 år. Hines vil fungere som eiendomsforvalter og har også kjøpt en andel på 1 prosent fra Trinity Church Wall Street. Eiendommen er beheftet med gjeld på 400 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner.

Eiendommen ligger mellom King Street og West Houston Street, i samme område som porteføljen bestående av 11 eiendommer som partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management, Trinity Church Wall Street og Hines har eid siden desember 2015.

Eiendommen omfatter i overkant av 100 000 kvadratmeter med kontor- og butikklokaler. 

 

Foto: Norges Bank Real Estate Management