Til hovedinnhold

Fondet gjør tilleggsinvestering i London

Norges Bank Real Estate Management har utvidet partnerskapet med The Crown Estate ved å kjøpe en ytterligere andel på 25 prosent i 20 Air Street i sentrum av London. Dette gir Norges Bank Real Estate Management en samlet eierandel på 50 prosent i denne eiendommen.

4. september 2017

Avtalen ble signert og fullført 1. september 2017.

Norges Bank Real Estate Management kjøpte den ytterligere andelen på 25 prosent fra The Crown Estate for 112,5 millioner pund, tilsvarende 1,1 milliard kroner. Dette tilsvarer 450 millioner pund, eller rundt 4,5 milliarder kroner, på 100 prosents basis. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Norges Bank Real Estate Management kjøpte den opprinnelige andelen på 25 prosent i desember 2013.

Eiendommen omfatter rundt 25 000 kvadratmeter med kontor- og butikklokaler, samt ni leiligheter. The Crown Estate har beholdt en eierandel på 50 prosent og vil fortsette å forvalte eiendommen på vegne av partnerskapet.

 

Pressekontakt

Thomas Sevang
Head of Communications and External Relations
Norges Bank Investment Management
Tel: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61
E-post: press@nbim.no


Foto: JasonHawkes