Fondet gjør ny investering i Paris

Norges Bank Real Estate Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 100 prosent i eiendommen 6-8 boulevard Haussmann i sentrum av Paris.

28. juli 2017

Avtalen ble signert 28. juli 2017 og transaksjonen vil bli fullført innen utgangen av 2017.

Norges Bank Real Estate Management har avtalt å betale 462,2 millioner euro, tilsvarende 4,3 milliarder kroner, for eiendommen. Transaksjonen inkluderer ikke gjeld.

Selger av eiendommen er Tamweelview European Holdings SA og Tamweelview Listed Securities Holdings, heleide datterselskap av Abu Dhabi Investment Authority.                           

Eiendommen har et areal på 24 500 kvadratmeter med kontorlokaler.

PRESSEKONTAKT 
Aleksander Lee Olsen 
Kommunikasjonsrådgiver 
Telefon: 24 07 33 55 
Mobil: 41 57 97 25

Email: [email protected]

Foto: Norges Bank Real Estate Management