Til hovedinnhold

Diskusjonsnotat om oljeformue og aksjesektorers eksponering mot oljepris

Diskusjonsnotatet inneholder analysene som ligger til grunn for Norges Banks råd til Finansdepartementet om å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen til Statens pensjonsfond utland.

28. november 2017

Rådet ble gitt i et brev til Finansdepartementet den 16. november 2017.

I dette notatet analyserer vi samvariasjonen mellom avkastning på oljeaksjer og oljepriser på kort og lang sikt. Vi diskuterer i hvilken grad statens formue er eksponert mot et permanent fall i oljeprisene gjennom investeringer i sektorer hvor avkastningen beveger seg i tak med oljeprisene.

Gå til diskusjonsnotatet

Presentasjon fra presseseminaret (PDF)