Beslutning om opphevelse av utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet Raytheon Co fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet ble utelukket fra fondet i 2005 på grunn av produksjon av klasevåpen.

25. januar 2017

Hovedstyrets beslutning om opphevelse av utelukkelsen ble tatt på bakgrunn av en tilrådning fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Etikkrådet har mottatt en bekreftelse fra Raytheon Co om at selskapet ikke lenger har noen virksomhet i tilknytning til produksjon av klasevåpen. Etikkrådet har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt banken at utelukkelsen oppheves, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd.

Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283