Til hovedinnhold

Beslutning om observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å sette selskapene Hansae Yes24 Holdings Co Ltd og Hansae Co Ltd til observasjon.

29. juni 2017

Selskapene settes til observasjon på grunn av risiko for at de er ansvarlige for systematiske brudd på menneskerettigheter, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 tredje ledd bokstav a). Etikkrådet har tilrådt at Hansae Yes24 Holdings Co Ltd og Hansae Co Ltd utelukkes fra fondets investeringsunivers. Etikkrådet viser samtidig til at selskapene er i ferd med å forbedre arbeidsforholdene. Hovedstyret mener at disse tiltakene gir tilstrekkelig grunn til å observere utviklingen fremover i tid, og finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon er oppfylt. Retningslinjenes § 6 fjerde ledd sier at «Observasjon kan besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig».

Norges Bank har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.

Etikkrådets tilrådning

Oversikt over utelukkede selskaper og selskaper satt til observasjon

 

Kontakt 

Runar Malkenes,
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283