202 milliarder kroner i avkastning

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2017 en avkastning på 2,6 prosent, tilsvarende 202 milliarder kroner.

22. august 2017

Aksjeinvesteringene ga i kvartalet en avkastning på 3,4 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,1 prosent. I andre kvartal var den samlede avkastningen 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

– Særlig aksjemarkedene har levert svært godt hittil i år, og fondets avkastning har vært 6,5 prosent i årets to første kvartaler. Det tilsvarer en avkastning på 499 milliarder kroner. Det er det beste halvårsresultatet målt i kroner i fondets historie. Vi kan ikke forvente en slik avkastning fremover. Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet har blitt så stort, sier Trond Grande, nestleder for Norges Bank Investment Management.

I andre kvartal ble det tatt ut 16 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 32 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 8 020 milliarder kroner per 30. juni, hvorav 65,1 prosent var investert i aksjer, 32,4 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Gå til rapport for 2. kv.

 

Pressekontakter

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 /+47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

Epost: [email protected]

Web-TV fra pressekonferansen