Veiledningsdokument for miljøvennlige eiendomsinvesteringer

Dette veiledningsdokumentet uttrykker hvordan Norges Bank Real Estate Management ønsker at miljøvennlig forvaltning blir gjennomført i vår portefølje av unotert eiendom.

27. oktober 2016

Formålet er å uttrykke hva Norges Bank Real Estate Management anser som ansvarlige og kommersielt holdbare prinsipper for eiendomsinvesteringer. Disse prinsippene danner et utgangspunkt for samarbeid med våre samarbeidspartnere og eiendomsforvaltere, for å sikre at eiendommene våre forvaltes på en ansvarlig og miljøvennlig måte. De er basert på internasjonalt anerkjente standarder.

Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Vi tror at miljøvennlig forvaltning av eiendommene fondet eier bidrar til økt etterspørsel, lavere driftskostnader, mer produktive arbeidslokaler og lavere risiko knyttet til regulatoriske krav. Vi mener at ansvarlig og miljøvennlig forvaltning av eiendommene støtter opp om målet om høyest mulig avkastning over tid. 

Gå til veiledningsdokumentet