Tiltak for flere børsnoteringer

I et nylig publisert Forvalterperspektiv ser vi på nedgangen i antall børsnoteringer. Vi forsøker å analysere bakgrunnen for nedgangen og presenterer forslag som kan bidra til flere børsnoteringer.

22. juni 2016

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antallet børsnoteringer i utviklede markeder.

– Det er bekymringsverdig at færre selskaper blir børsnotert, ikke kun for oss som investor, men også for selskapene, deres grunnleggere, børser og regulatoriske myndigheter. Det er også negativt for veksten i verdensøkonomien, sier Investeringsdirektør for Asset Strategies Øyvind Schanke i Norges Bank Investment Management.

I et nylig publisert Forvalterperspektiv diskuterer vi denne problemstillingen fra en forvalters ståsted. Vi drøfter de ulike aktørenes rolle for å forstå nedgangen, samt foreslår tiltak for aktørene som kan stimulere til flere noteringer.

– Det er ingen enkelttiltak som vil være i stand til å tette det såkalte «noteringsgapet», det vil si det økende gapet mellom ny-noteringer og selskaper som tas av børs. Vi tror et bredt sett med tiltak fra ulike aktører kan bidra til å få opp antallet ny-noteringer. Vi ser tegn til bedring og oppfordrer til mer dialog og forskning på temaet, sier Schanke.

Gå til forvalterperspektivet