Rapport om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert en rapport om avkastning og risiko i fondet.

16. mars 2016

Hensikten med rapporten er å gi en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Rapporten inneholder tidligere publiserte tallstørrelser, samt noen nye.

Rapporten er en av tre spesialrapporter vi publiserer i tillegg til årsrapporten. Vi har allerede publisert en rapport om ansvarlig forvaltning, og i midten av april kommer vår rapport om fondets unoterte eiendomsinvesteringer.

Rapporten er kun tilgjengelig på engelsk.