Rapport fra akademisk seminar og litteraturgjennomgang om finansiell risiko ved klimaendringer

Norges Bank Investment Management kontaktet i juni 2015 tre høyere norske utdanningsinstitusjoner med tanke på et akademisk seminar for å evaluere teorier om klimaendringer innen finansiell økonomi, samt diskutere aktuelle spørsmål for mulig fremtidig forskning.

1. februar 2016

I september 2015 avtalte vi å finansiere et seminar om dette temaet i regi av Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Formålet med seminaret var å samle en gruppe forskere innen finans-, makro-, miljø- og ressursøkonomi og andre relevante områder for å undersøke potensiell innvirkning av klimaendringer på finansmarkedene og porteføljeforvaltning. Seminaret ble avholdt 20. januar 2016.

Gå til rapport fra seminaret

Norges Bank Investment Management har også finansiert en litteraturgjennomgang av stipendiat Ingrid Hjort ved Universitetet i Oslo som vurderer status for den bredere akademiske forskningen rundt dette temaet.

Gå til litteraturgjennomgangen

Vår ambisjon er at funnene fra seminaret og litteraturgjennomgangen skal bidra til eksisterende kunnskap på dette feltet, og danne et godt utgangspunkt for ytterligere akademisk forskning.