NFI gir støtte til to forskningsprosjekter

The National Bureau of Economic Research og London Business School har blitt tildelt støtte fra Det norske finansinitiativet (NFI).

11. januar 2016

De to prosjektene er finansiert under NFIs forskningsprogram, og ble i igangsatt 1 januar 2016. NFIs forskningsprogram ble etablert i 2014, med mål om å støtte forskning av høy akademisk standard innenfor fagområder av særskilt relevans for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU).

Porteføljevalg for langsiktige investorer

The National Bureau of Economic Research (NBER) skal organisere en serie av forskningskonferanser med langsiktig forvaltning som tema. NBER er en privat og politisk uavhengig forskningsorganisasjon som har som hovedmål å bedre forståelsen av hvordan økonomien fungerer, og å fremme uavhengig økonomisk forskning til offentlige beslutningstakere, næringsliv og akademia.  

Gjennom prosjektperioden vil NBER legge til rette for formidling av ny og aktuell forskning innenfor fagfeltet ved å etablere en møteplass for det internasjonale forskningsmiljøet.

 

Prosjektet ledes av Monika Piazzesi, Joan Kenney Professor of Economics på Stanford University og Luis M. Viceira, George E. Bates Professor på Harvard Business School. Professor Piazzesi er for tiden leder for NBERs program for aktivaprising.

Aktiv eierskapsutøvelse

London Business School (LBS) har blitt tildelt støtte til å undersøke aktiv eierskapsutøvelse. Forskningsprosjektet vil utføres i samarbeid med forskere fra Bocconi og ULB.

Professor Marco Becht (Université libre de Bruxelles), Professor Julian Franks (LBS), og Professor Hannes Wagner (Bocconi) leder prosjektet, og vil undersøke omfanget, effekten og verdien av aktivt eierskap ved å analysere data fra Standard Life Investments (SLI). Forskerne vil analysere både uregistrerte og offentlig kjente handlinger knyttet til det aktive eierskapet til SLI, basert på registrerte data fra perioden 2004-2014.

SLI er en global investeringsforvalter med hovedkontor i Storbritannia, og er en diversifisert minoritetsinvestor med en aktivt forvaltet aksjeportefølje.