Til hovedinnhold

Negativ avkastning for fondet

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2016 en avkastning på -0,6 prosent, tilsvarende -85 milliarder kroner.

28. april 2016

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -2,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 3,3 prosent. I første kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på -1,3 prosent.

– De to første månedene i 2016 var preget av høy markedsvolatilitet og bekymring for oppbremsing i Kina. Denne uroen avtok betraktelig i mars, sier Trond Grande, nestleder for Norges Bank Investment Management.

En positiv avkastning for fondets renteinvesteringer bidro til å begrense nedgangen i første kvartal.

– Fallende rentenivåer ga en kursgevinst på obligasjonsinvesteringene. Dette er imidlertid negativt for de langsiktige utsiktene og fremtidig avkastning på renteinvesteringene, sier Grande.

For første gang ble penger tatt ut av fondet. Uttaket var på 25 milliarder kroner i første kvartal. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å svekke fondets verdi med 286 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 079 milliarder kroner per 31. mars, hvorav 59,8 prosent var investert i aksjer, 37,0 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

 

Pressekontakter

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61

Marthe Skaar, Manager - Kommunikasjon
Tlf: +47 926 17 663/+47 24 07 35 61

Epost: press@nbim.no