Kvartalsrapport for tredje kvartal

Vi offentliggjorde resultater for tredje kvartal 2016 på et presseseminar 7. oktober. I dag har vi publisert fullstendig kvartalsrapport med beretningsdel og regnskap.

28. oktober 2016