Fondet selger andel av to logistikkeiendommer

Norges Bank Real Estate Management har gjennom partnerskapet med Prologis solgt en andel på 45 prosent av to logistikkeiendommer i USA.

21. juli 2016

De to salgene var ikke relaterte, men begge ble gjennomført i april 2016. Norges Bank Real Estate Management solgte sin andel i eiendommene for henholdsvis 43,8 millioner dollar, tilsvarende rundt 364,3 millioner kroner, og 47,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 386,5 millioner kroner.

Norges Bank Real Estate Management kjøpte eiendommene i mai 2015, som del av en større portefølje med totalt 322 eiendommer i 17 stater i USA. Vi kjøpte vår andel i porteføljen for 2,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 17,9 milliarder kroner.

De to eiendommene har et samlet utleieareal på henholdsvis 77 110 og 94 300 kvadratmeter. Eiendommene ligger i New Jersey og i nærheten av Boston.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no