Fondet sOLGTE andel av to logistikkeiendommer

Norges Bank Real Estate Management har gjennom partnerskapet med Prologis solgt en andel på 50 prosent av to logistikkeiendommer i Spania.

21. april 2016

Avtalen ble signert 18. desember 2015 og fullført 11. februar 2016. Norges Bank Real Estate Management solgte sin andel i eiendommene for 25,1 millioner euro, tilsvarende rundt 244 millioner kroner.

Eiendommene ble kjøpt i mars 2013 for 20,6 millioner euro. Vi har mottatt løpende leieinntekter i hele perioden.

De to eiendommene har et samlet utleieareal på 96 000 kvadratmeter. Eiendommene ligger i Zaragoza og Valencia i Spania.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656