Fondet kjøper større andel i Hudson Square-portefølje

Norges Bank Real Estate Management har kjøpt ytterligere fire prosent i Hudson Square-porteføljen i New York, som eies i partnerskap med Trinity Church Wall Street. Dette gir en total eierandel på 48 prosent. Partnerskapet har valgt eiendomsselskapet Hines som eiendomsforvalter.

7. juni 2016

Helt siden partnerskapet med Trinity Church Wall Street ble opprettet i desember 2015, har det vært intensjonen at Norges Bank Real Estate Management skulle kjøpe en større andel og at partnerskapet skulle hente inn en egen eiendomsforvalter.

Trinity Church Wall Street har en majoritetsandel i partnerskapet på 51 prosent, mens Norges Bank Real Estate Managements andel har økt med fire prosent til 48 prosent. Avtalen har en varighet på 75 år. Norges Bank Real Estate Management betalte 142 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,16 milliarder kroner, for den ekstra andelen på fire prosent. Totalt investert beløp er 1,7 milliarder dollar, tilsvarende rundt 14,6 milliarder kroner.

Som eiendomsforvalter fra 1. juni 2016, har Hines kjøpt en minoritetsandel på en prosent.

Porteføljen består av 11 kontoreiendommer i Hudson Square-området i New York, og samlet areal er 455 000 kvadratmeter. Eiendommene er rundt 94 prosent utleid. Partnerskapet vil arbeide med Hines for å finne kvalifiserte meglerfirmaer som kan bistå med utleie av byggene.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656