Til hovedinnhold

Fondet gjør ny investering i Washington, D.C.

Norges Bank Real Estate Management har kjøpt en andel på 47,5 prosent i Constitution Square, en kontoreiendom i Washington D.C., i samarbeid med Metlife.

22. september 2016

Avtalen ble signert 26. august 2016, og transaksjonen ble fullført 21. september 2016.

Constitution Square består av to bygg - ett nylig ferdigstilt og ett under utvikling. Norges Bank Real Estate Management betalte 71,3 millioner dollar, tilsvarende 590 millioner kroner, ved overtakelse, og har bundet seg til en anslått samlet kostnad på 200,4 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,7 milliarder kroner. Samlet verdi på de to byggene ved ferdigstillelse er anslått til 421,8 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,5 milliarder kroner. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Selger av eiendommen er et partnerskap bestående av StonebridgeCarras og Walton Street Capital, LLC.

Constitution Square ligger på 175 N. Street, N.E. og 150 M Street, N.E. i Washington, D.C. og består av kontorlokaler på totalt 78 225 kvadratmeter.

Metlife har kjøpt de resterende 52,5 prosent av eiendommen og vil forvalte byggene på vegne av partnerskapet.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 24 07 35 59/+47 948 54 656
Epost: press@nbim.no