Fondet gjør ny investering i logistikk

Norges Bank Real Estate Management har gjennom partnerskapet med Prologis, kjøpt en andel på 50 prosent av en logistikkportefølje bestående av åtte bygninger og areal med utviklingspotensial i Polen, Tsjekkia og Ungarn. I samme periode er tre logistikkeiendommer i Frankrike blitt solgt.

21. oktober 2016

Kjøpsavtalene ble signert 14. september 2016 og fullført 16. og 19. september 2016. Norges Bank Real Estate Management betalte 55,3 millioner euro, tilsvarende 511,5 millioner kroner, for andelen på 50 prosent. Porteføljen på åtte bygg er verdsatt til 110,5 millioner euro, tilsvarende 1,02 milliarder kroner. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld, og ingen finansiering var involvert.

Porteføljen består av åtte bygninger med samlet utleieareal på 148 000 kvadratmeter og areal med utviklingspotensial på 173 000 kvadratmeter. Eiendommene befinner seg i byene Wroclaw, Praha og Budapest.

Norges Bank Real Estate Management kjøpte andelen av Prologis, som tidligere eide 100 prosent av porteføljen. Prologis vil fortsette å ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene på vegne av partnerskapet.

Salg av tre logistikkeiendommer

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og Prologis har solgt tre logistikkeiendommer i Frankrike. Avtalen om salg ble signert 13. juli 2016 og fullført 28. september 2016. For sin andel på 50 prosent av disse eiendommene mottok Norges Bank Real Estate Management 25,1 millioner euro, tilsvarende 232,2 millioner kroner.

Eiendommene ble kjøpt i mars 2013, og Norges Bank Real Estate Management sin andel av kjøpesummen var 21,8 millioner euro.

Bygningene ligger i Paris, Blois og Cavaillon i Frankrike. De tre eiendommene har et samlet utleieareal på 99 000 kvadratmeter.

 

Pressekontakt

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61

Epost: press@nbim.no