Til hovedinnhold

Flere kulleksklusjoner fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke ytterligere 15 selskaper fra Statens pensjonsfond utland etter vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

21. desember 2016

Utelukkelsene er gjennomført etter Norges Bank Investment Managements andre analyserunde av selskaper som kan omfattes av kriteriet. Implementeringen omfatter også morselskapenes ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner. Dette er en utvidelse siden første analyserunde. Unntaket er grønne obligasjoner, eller datterselskaper med vesentlig aktivitet knyttet til fornybar energi.

I henhold til retningslinjene kan observasjon besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen fremover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig. Norges Bank har med denne begrunnelsen besluttet å sette ytterligere 11 selskaper til observasjon.

Totalt har Norges Bank så langt utelukket 59 selskaper og satt 11 til observasjon i henhold til det produktbaserte kullkriteriet. Det vil bli publisert ytterligere utelukkelser i 2017.

I henhold til den oppdaterte implementeringen av kriteriet omfatter utelukkelsene etter andre analyserunde i tillegg 30 ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner. 21 av disse er datterselskaper til selskaper som ble utelukket etter første analyserunde i april 2016. Da ble 44 selskaper og 8 ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner utelukket. Totalt er så langt 38 ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner utelukket.

Beslutning om observasjon og utelukkelse ble tatt av hovedstyret på bakgrunn av tilrådninger fra Norges Bank Investment Management. Hovedstyret finner at tilrådingene tilstrekkelig har godtgjort at selskapene kan observeres eller utelukkes fra fondet, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 2 andre ledd.

Les beslutningsgrunnlaget (PDF)

Utelukkede selskaper

Navn

Land

Alliant Energy Corp

USA

Chugoku Electric Power Co Inc/The

Japan

DMCI Holdings Inc

Filippinene

Electric Power Development Co Ltd

Japan

Electricity Generating PCL

Thailand

Emera Inc

Kanada

Empire District Electric Co

USA

Great Plains Energy Inc

USA

Guangdong Electric Power Development Co Ltd

Kina

Hokuriku Electric Power Co

Japan

Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd

Kina

Jastrzebska Spolka Weglowa SA

Polen

NRG Energy Inc

USA

Tenaga Nasional Bhd

Malaysia

Westar Energy Inc

USA

Selskaper satt til observasjon

Navn

Land

CMS Energy Corp

USA

EDP Energias de Portugal SA

Portugal

Endesa SA

Spania

Glow Energy PCL

Thailand

Kyushu Electric Power Co Inc

Japan

OGE Energy Corp

USA

Pinnacle West Capital Corp

USA

SCANA CORP

USA

Southern Co/The

USA

Talen Energy Corp

USA

Tohoku Electric Power Co Inc

Japan

Pressekontakter

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 2407 3276 / +47 926 01 756

Aleksander Lee Olsen
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 2407 3355 / +47 415 79 725

Email: press@nbim.no