Til hovedinnhold

Beslutning om utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke selskapet ZTE Corporation fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet utelukkes etter en vurdering av risikoen for grov korrupsjon.

7. januar 2016

Hovedstyres beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådninger fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav d).

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Thomas Sevang, 
Kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Tlf: 24073276 / 92 60 17 56

Epost: press@nbim.no