Til hovedinnhold

Beslutning om opphevelse av utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet Singapore Technologies Engineering Ltd fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet ble utelukket fra fondet i 2002 på grunn av produksjon av antipersonell landminer.

30. september 2016

Hovedstyrets beslutning om opphevelse av utelukkelsen ble tatt på bakgrunn av en tilrådning fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Etikkrådet har mottatt en bekreftelse fra Singapore Technologies Engineering om at selskapet ikke lenger har noen virksomhet i tilknytning til produksjon av verken antipersonell landminer eller klasevåpen. Etikkrådet har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt banken at utelukkelsen oppheves, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd.

Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

 

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283