Til hovedinnhold

Beslutning om observasjon av selskap i Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å sette selskapet Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) til observasjon på grunn av risiko for at selskapet er ansvarlig for grov korrupsjon.

28. januar 2016

Hovedstyrets beslutning ble tatt på bakgrunn av tilråding om observasjon fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon er oppfylt, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 tredje ledd bokstav e). I henhold til retningslinjene kan observasjon besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig.

Norges Bank har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.

Gå til Etikkrådets tilråding
Gå til oversikten over alle utelukkede selskaper og selskaper under observasjon

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 95 21 42 83