Vårt perspektiv på børsenes rolle

I en nylig publisert artikkel i serien “Forvalterperspektiv” presenterer vi vårt syn på børsenes rolle og drøfter viktige utviklingstrekk i markedet.

7. august 2015

Børsenes rolle i velfungerende markeder

Artikkelen diskuterer de viktigste utviklingstrekkene knyttet til utviklingen av markedene: Konsolidering av børser, institusjonalisering av kapitalforvaltning og fragmentering av likviditet som fører til økt kompleksitet og alternative markedsplasser. Artikkelen gir også vårt syn på børsenes rolle i å sikre risikopremien for likviditet og sikre åpenhet rundt prisprosessen.

Vi ser at automatisering av handel og jakten på millisekundene dabber av. Den neste fasen er å utvikle nye løsninger som er tilpasset dagens institusjonelle investorer, sier investeringsdirektør for markedseksponering Øyvind Schanke.  

Artikkelen tar opp noen av de viktigste løsningene, inkludert utprøving av alternative prisingsmodeller og andre ordretyper, samt andre måter å handle verdipapirer på enn det som er vanligst i dag.

Vi jobber allerede med å tilpasse oss denne utviklingen.

Institusjoner som oss er tålmodige når vi handler. Vi er i gang med å endre handelsmønsteret vårt fra bruk av algoritmer til mer bruk av blokkhandel for å redusere kostnader knyttet til mulig markedspåvirkning, sier Schanke.

Serien Forvalterperspektiv presenterer Norges Bank Investment Managements synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. Artiklene er ikke endelige, men er ment som aktuelle innspill til nytte for alle markedsaktører. Serien er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.