Til hovedinnhold

Urolig aksjemarked trakk ned resultatet

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2015 en avkastning på -4,9 prosent, tilsvarende -273 milliarder kroner.

28. oktober 2015

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -8,6 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,9 prosent. I tredje kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 3,0 prosent.

– Oppbremsingen i verdensøkonomien og nedgangen i de internasjonale aksjemarkedene, spesielt det kinesiske aksjemarkedet, bidro negativt til avkastningen på aksjeinvesteringene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Fondets avkastning på -273 milliarder kroner er det tredje svakeste resultatet i kroner siden fondets oppstart.

– Vi må forvente svingninger i fondets verdi når det er store bevegelser i markedet. Med den størrelsen vi ser på fondet i dag, kan dette gi betydelige utslag på kort sikt. Fondet har imidlertid et langsiktig perspektiv og er godt rustet til å tåle kortsiktige markedssvingninger, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 382 milliarder kroner. I tillegg ble fondet tilført 12 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 019 milliarder kroner per 30. september, hvorav 59,7 prosent var investert i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 3,0 prosent i eiendom.

 

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61
Epost: press@nbim.no