Slyngstad og olsen deltar i stortingshøring om fondet

Leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management og sentralbanksjef Øystein Olsen deltok i dag i en årlig høring i Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

4. mai 2015

Innledningen og presentasjonen til Slyngstad og innledningen til Olsen finnes på følgende lenker:

Yngve Slyngstads innledende kommentarer og presentasjon.

Øystein Olsens innledende kommentarer.