Til hovedinnhold

Revidert forventningsdokument om barns rettigheter

Vi har publisert et revidert forventningsdokument om barns rettigheter.

26. november 2015

Barns rettigheter har vært et fokusområde for fondet i en rekke år. I mange deler av verden er barnearbeid kanskje det største problemet for selskaper når det gjelder barns rettigheter. Selskaper kan påvirke barns rettigheter gjennom sine aktiviteter, leverandørkjede og andre forretningsforbindelser. Markedsføring og bruk av selskapers produkter og tjenester, og selskapers kontakt med lokalsamfunn, kan også påvirke barns rettigheter. Hensikten med forventningsdokumentet er å forklare hovedtrekkene for hvordan vi som en finansiell investor forventer at selskapene respekterer barns rettigheter.

Forventningene omfatter selskapsstrategi, risikohåndtering, rapportering og kontakt med ulike interessegrupper. Vi har også lagt vekt på at selskaper bør ha en strategi for sin kontakt med standardsettere og regulerende myndigheter om barns rettigheter, og være åpne om denne strategien.

Våre forventninger er i hovedsak rettet mot selskapsstyrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskaper om barns rettigheter.

Last ned forventningsdokumentet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)

Rapporter om barnearbeid i spesifikke sektorer med høy risiko

Norges Bank Investment Management støtter arbeidet til akademiske institusjoner og forskingssentra som et ledd i vårt arbeid med å øke vår forståelse av ulike temaer. Oslo-baserte International Law and Policy Institute (ILPI) har i dag publisert to rapporter de har laget på oppdrag fra fondet. Den ene handler om barnearbeid i bomullsfrøsektoren i India, mens den andre ser på barnearbeid i kakaosektoren i Vest Afrika.

Formålet med rapportene er å forstå status på barnearbeid i spesifikke sektorer med høy risiko. Rapportene identifiserer forskjeller på tvers av sektorer og mellom internasjonale og nasjonale selskaper. De ser også på hvordan bredere, sosiale forhold enten påvirker eller blir påvirket av barnearbeid.

Gå til rapportene (www.ilpi.org)