Rapport om prinsipper for risikojustering av avkastningstall

Ekspertgruppen har nå overlevert sin sluttrapport om prinsipper for risikojustert avkastning til Hovedstyret. Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

19. november 2015

Hovedstyret satte høsten 2015 ned en midlertidig ekspertgruppe som fikk i oppdrag å gi Norges Bank innspill om prinsipper for risikojustering av avkastningstall, samt råd som kan bidra til å utvikle rapporteringen til Statens Pensjonsfond utland (SPU). Ekspertgruppens medlemmer var Magnus Dahlquist (Stockholm School of Economics), Christopher Polk (London School of Economics), Richard Priestley (BI Norwegian Business School) og Bernt Arne Ødegaard (Universitetet i Stavanger).  Rapporten ble behandlet i Hovedstyrets møte 18. november 2015.

Les sluttrapporten her (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)