Oppdatert forventningsdokument om vannforvaltning

Vi har publisert et oppdatert forventningsdokument om vannforvaltning. Dokumentet er et utgangspunkt for dialog med selskaper om vannforvaltning.

22. oktober 2015

Vannforvaltning har vært et fokusområde for fondet i en rekke år. Begrenset tilgang til vann er en økende risiko for mange selskaper. Hensikten med forventningsdokumentet er å forklare hvordan vi som en finansiell investor forventer at selskapene håndterer utfordringer og muligheter knyttet til vannforvaltning.

Dette inkluderer strategi, risikohåndtering, åpenhet og rapportering. Vi har også fokusert på hvordan selskapene skal være åpne om sin dialog med regulerende myndigheter om vannrelaterte utfordringer.

Våre forventninger er i hovedsak rettet mot selskapsstyrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskaper om vannforvaltning.

Last ned forventningsdokumentet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)