Oljefondets forvaltning har gitt ekstra avkastning

Forvaltningen av Oljefondet har gitt en meravkastning på mer enn 0,25 prosent siden fondets oppstart.

21. februar 2015

Dagens Næringsliv har de siste dagene forsøkt å skape et bilde av at Oljefondet ikke har skapt meravkastning sammenlignet med referanseindeksen siden 1998, når en tar hensyn til all risiko som fondet tar. Dette er feil.

  • Oljefondet har siden fondets oppstart hatt en meravkastning på 0,25 prosent annualisert.
  • Det finnes ikke ett risikotall som kan ta hensyn til all risiko, slik DN påstår. I vår rapport om fondets historiske avkastning og risiko fra mars 2014 legger vi frem en rekke risikotall som samlet sett konkluderer med at vi har skapt merverdier når vi tar hensyn til risikoen.  
  • Eksterne forvaltere har alltid vært en del av vår forvaltningsmodell. Siden oppstart har eksterne forvaltere bidratt med et positivt resultat på 15 milliarder kroner etter fratrekk fra kostnader.

DN viser til vår rapport om fondets historiske avkastning og risiko, hvor den risikojusterte avkastningen angivelig blir null sammenlignet med referanseindeksen. Dette er feil. I denne rapporten konkluderer vi tvert imot med at når en justerer avkastningen for risiko, har fondet oppnådd merverdier utover referanseindeksen. Denne 24-siders rapporten gjorde vi tilgjengelig på våre nettsider i mars 2014. Den ble sendt til Finansdepartementet og er også behørig omtalt i Stortingsmeldingen samme vår. Å påstå at rapporten nærmest er blitt holdt skjult, faller derfor på sin egen urimelighet.

I rapporten presenterte vi et bredt bilde – alt fra ulike varianter av enkle forholdstall mellom avkastning og risiko til en omfattende gjennomgang av eksponeringer mot ulike systematiske risikofaktorer. I tillegg foretok vi beregningene for ulike delperioder. I sum er rapporten, sammen med underlagsdata som er tilgjengelig på våre nettsider, et godt utgangspunkt for offentligheten til å foreta en vurdering av forvaltningsresultatene. Ett enkelt forholdstall kan ikke gi et fullgodt bilde av et forvaltningsresultat. Derfor har det vært viktig for oss å gi et så omfattende og bredt bilde av avkastnings- og risikohistorien til fondet som mulig.

Tallet som DN har valgt å trekke frem er en svært teknisk sammenligning av risikojustert avkastning for fondet og referanseindeksen. Med våre begrensede muligheter til å avvike fra referanseindeksen, er det ingen overraskelse at slike tall blir små.

DN stiller spørsmål ved om vi kunne ha oppnådd samme avkastning ved å drive ren indeksforvaltning. Vi oppfatter ikke mandatet fra Finansdepartementet slik at vi kan kjøre 6.000 milliarder kroner på autopilot. Vi bruker en stor del av risikorammene vi får fra Finansdepartementet til å sette sammen en portefølje som utnytter fondets fortrinn og karakteristika som en stor, global og langsiktig investor.  

Å investere handler om å ta valg. I ettertid kan vi se at noen valg er gode, mens noen er mindre gode. Det som betyr noe, er at vi som forvalter forbedrer bytteforholdet mellom avkastning og risiko i det lange løp.  Vi mener at våre analyser og resultater som vi løpende offentligjør, viser dette.

Dag Huse,
Direktør for investeringsrisiko, Norges Bank Investment Management