Fondet kjøper ny eiendom i New York

Norges Bank Investment Management har kjøpt en andel på 45 prosent av en eiendom på 11 Times Square i New York, i samarbeid med Prudential Real Estate Investors og SJP Properties.

11. februar 2015

Avtalen ble signert 23. januar 2015, og bygget ble overtatt 11. februar 2015.

Norges Bank Investment Management betalte 401,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,1 milliarder norske kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommen er verdsatt til 1,4 milliarder dollar. Eiendommen er beheftet med 507 millioner dollar i gjeld, og transaksjonen inkluderte en andel på 45 prosent av denne gjelden.

Bygget, som ble ferdigstilt i 2010, består av rundt 97 548 kvadratmeter med kontorlokaler og 4 645 kvadratmeter med butikklokaler. Eiendommen befinner seg på 42nd Street og 8th Avenue og har direkte adgang til 11 ulike metrolinjer. Bygget består av totalt 40 etasjer, og 84 prosent av bygget er utleid per dags dato.

Andelen på 45 prosent ble kjøpt fra Prudential Real Estate Investors og SJP Properties, som Norges Bank Investment Management har inngått partnerskap med. Prudential Real Estate Investors og SJP Properties vil ha ansvaret for forvaltningen av eiendommen.

Foto: Frankphoto