Fondet kjøper andel av logistikkportefølje

Norges Bank Investment Management har gjennom partnerskapet med Prologis kjøpt 50 prosent av en logistikkportefølje bestående av åtte eiendommer i Storbritannia, Polen og Frankrike.

22. juli 2015

Avtalen ble signert og eiendommene overtatt 12. mai 2015. Norges Bank Investment Management betalte 155 millioner euro, tilsvarende rundt 1,3 milliarder kroner, for andelen på 50 prosent. Eiendommene er verdsatt til totalt 310 millioner euro, tilsvarende rundt 2,6 milliarder kroner. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld, og ingen finansiering var involvert.

Norges Bank Investment Management kjøpte andelen i porteføljen av Prologis, som tidligere eide 100 prosent.

Porteføljen består av åtte eiendommer med et samlet utleieareal på 260 130 kvadratmeter. Eiendommene befinner seg i byene Daventry, Minworth og Kettering i Storbritannia, i Vémars i Frankrike og i Wroclaw i Polen.

Prologis vil fortsette å ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene på vegne av partnerskapet.

Foto: Prologis