Fondet gjør ny investering i Washington, D.C.

Norges Bank Investment Management har kjøpt en andel på 49,9 prosent av et kontorbygg i 25 Massachusetts Avenue NW i Washington D.C, i samarbeid med TIAA-CREF.

25. mars 2015

Avtalen ble signert 24. mars 2015, og bygget ble overtatt samme dag. Norges Bank Investment Management betalte 60,8 millioner dollar, tilsvarende rundt 477 millioner kroner, for andelen på 49,9 prosent. Eiendommen er verdsatt til 307 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,4 milliarder kroner. Eiendommen er beheftet med 185,1 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,4 milliarder kroner, i gjeld.

Eiendommen består av totalt 35 823 kvadratmeter med kontorlokaler. TIAA-CREF har kjøpt en andel på 50,1 prosent og vil ha ansvaret for forvaltningen av eiendommen.