Fondet gjør ny investering i London

Norges Bank Investment Management har kjøpt 100 prosent av kjøpesenteret West One og resten av bygget i 75 Davies Street, som ligger like over undergrunnsstasjonen Bond Street i London.

18. september 2015

Avtalen ble signert og bygget overtatt 18. september 2015.

Norges Bank Investment Management betalte 240 millioner pund, tilsvarende rundt tre milliarder kroner, for den 95 år lange leiekontrakten for eiendommen. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Eiendommen består av totalt 4 181 kvadratmeter kontorlokaler fordelt over fire etasjer og 4 181 kvadratmeter butikklokaler i kjøpesenteret West One. Kjøpesenteret vender ut mot og har inngang fra Oxford Street. I kjøpesenteret er det også inngang til undergrunnsstasjonen Bond Street.