Fondet gjør ny investering i London

Norges Bank Investment Management har kjøpt 100 prosent av bygget Queensberry House, som ligger i 3-9 Old Burlington Street i London.

30. januar 2015

Avtalen ble signert 30. januar 2015, og bygget ble overtatt samme dag.

Norges Bank Investment Management betalte 190,6 millioner pund, tilsvarende rundt 2,2 milliarder kroner, for selskapet som står som eier av bygget.  Gjeld i selskapet ble nedbetalt ved overtagelse. Det ble ikke tatt opp gjeld for å finansiere investeringen. Selger av eiendommen er Fondo David, et eiendomsfond som forvaltes av Sorgente SGR og er en del av italienske Sorgente Group.

Eiendommen består av totalt 6 921 kvadratmeter, fordelt på 6 271 kvadratmeter med kontorlokaler over i alt seks etasjer, 650 kvadratmeter med butikklokaler på Savile Row og et underjordisk garasjeanlegg med 320 parkeringsplasser. Norges Bank Investment Management er en av leietakerne i bygget.

                            Foto: Joe Clark