Fondet gjør ny investering i logistikk

Norges Bank Investment Management har gjennom samarbeidet med Prologis kjøpt 45 prosent av en logistikkportefølje bestående av to eiendommer i Chicago, USA.

21. oktober 2015

Avtalen ble signert 13. april 2015, og eiendommene ble overtatt 15. juli 2015. Norges Bank Investment Management betalte 18,2 millioner dollar, tilsvarende rundt 148 millioner kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommene er verdsatt til totalt 40,4 millioner dollar, tilsvarende rundt 328 millioner kroner. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld, og ingen finansiering var involvert.

De to eiendommene ligger ved siden av hverandre og har et samlet utleieareal på 63 763 kvadratmeter.

Prologis vil ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene på vegne av partnerskapet.

Foto: Prologis