Fondet gjør ny investering i logistikk

Norges Bank Investment Management har gjennom partnerskapet med Prologis kjøpt 45 prosent av to logistikkeiendommer i Seattle i USA.

24. april 2015

Eiendommene ble overtatt 10. april 2015. Norges Bank Investment Management betalte 28,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 232 millioner kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommene er verdsatt til totalt 63,3 millioner dollar, tilsvarende 516 millioner kroner. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld, og ingen finansiering var involvert.

Eiendommene har adresse 4101-4601 6th Avenue South og ligger i Seattle, Washington. Eiendommene har et samlet utleieareal på totalt 35 796 kvadratmeter.

Prologis kjøper den resterende andelen på 55 prosent og vil ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene på vegne av partnerskapet.