Fondet åpner kontor i Tokyo

Norges Bank Investment Management gjør seg klar for å begynne å investere i eiendom i Asia og åpner et nytt eiendomskontor i Japans hovedstad, Tokyo.

8. oktober 2015

Kontoret åpner formelt 8. oktober 2015 og vil være et rent eiendomskontor. Som et av verdens største eiendomsmarkeder, tilbyr Tokyo nye investeringsmuligheter og gode rekrutteringsmuligheter. 

– Vi har valgt Tokyo og Singapore som de to markedene vi ønsker å starte med i Asia. Tokyo er et marked som passer godt inn i porteføljen vår, sier investeringsdirektør for eiendom, Karsten Kallevig.

Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere eiendomsinvesteringer.

­– Vi vil først og fremst fokusere på kontorbygg i noen utvalgte, sentrale deler av byen, sier Kallevig.

Fondet startet med eiendomsinvesteringer i 2011 og har siden bygget opp en portefølje med eiendomsinvesteringer i Europa og USA. Asia har lenge vært et viktig marked for fondets aksje- og renteinvesteringer og er et naturlig sted å utvide eiendomssatsningen til. Fondet har tidligere opprettet kontorer i Singapore og Shanghai, og etableringen av det nye kontoret i Tokyo styrker fondets virksomhet i regionen ytterligere.

– Etableringen av et eget eiendomskontor i Tokyo gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig oppbygging av en eiendomsportefølje i dette markedet, sier Kallevig.

Tokyo-kontoret har foreløpig tre lokalt ansatte som alle er tilknyttet eiendomsavdelingen og skal gi råd om eiendomsinvesteringer.

 

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt
Tlf: +47 948 54 656/ +47 24 07 35 59
Epost: [email protected]