Diskusjonsnotat om kvalitetsfaktoren

Norges Bank Investment Management har publisert et diskusjonsnotat som ser på empiriske belegg for kvalitetspremien.

2. desember 2015

Kvalitetsbaserte investeringsstrategier forsøker å fange den dokumenterte meravkastningen fra aksjer av høy kvalitet sammenlignet med aksjer av lav kvalitet. I dette notatet ser vi på empirisk belegg for kvalitetspremien og drøfter noen av forklaringene på effekten som forskere har presentert.

Gå til diskusjonsnotatet